بررسی و مقایسه میزان شیوع اختلال بدشکلی بدنی در بین ورزشکاران جوان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف ما از انجام این پژوهش، بررسی میزان شیوع نگرانی در مورد ظاهر بدنی و اختلال بدشکلی بدن در میان ورزشکاران جوان کرمانشاه بود. بدین منظور 350 نفر از میان ورزشکاران شهر کرمانشاه در رشته­های؛ بدنسازی، وزنه برداری، کاراته، کشتی، بدمینتون، فوتیال و والیبال(هر رشته 50 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی در این پژوهش شرکت کردند و پرسش­نامه اختلال بدشکلی بدنی(BDDQ) را پاسخ دادند. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده­ها از طریق SPSS نسخه 18 و آمار توصیفی(مقایسه میانگین­ها و انحراف معیار) نشان داد که بدنسازان 65%، وزنه­برداران 49%، کاراته­کاران 47%، کشتی­گیران 57%، بدمینتون­بازان 28%،  فوتیالیست­ها 34% و والیبالیست­ها 38% از وضع ظاهری خود نگران بودند و همچنین ­بدنسازان 19%، وزنه­برداران 15%، کاراته­کاران 16%، کشتی­گیران 21%، بدمینتون­بازان 2/5%، فوتیالیست­ها1/7% و والیبالیست­ها 12% دچار بیماری اختلال بدشکلی بدنی(BDD) بودند. بنابراین نتیجه گرفته می­شود که ورزشکاران به ترتیب بدنسازان، کشتی‌گیران، وزنه­برداران و کاراته­کاران از وضع ظاهری خود بیشتر نگرانند و احتمالاً درصد بیشتری از افرادی که در رشته­های ورزشی که بدن آن­ها در معرض دید است دچار این اختلال بدشکلی بدنی هستند.

کلیدواژه‌ها