نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرتروز تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-70]
 • آزمون آزمایشگاهی مقایسه توان بی‌هوازی اندام تحتانی دانش‌آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 49-57]
 • آزمون میدانی مقایسه توان بی‌هوازی اندام تحتانی دانش‌آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 49-57]
 • آگاهی بدنی تأثیر هشت هفته تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 5-18]

ا

 • ادیپونکتین تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران 18-16 ساله [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 37-47]
 • اریتروپویتین تأثیر هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی- نورموباریک و شرایط طبیعی بر غلظت VEGF، سرم اریتروپویتین، VO2max و شاخص خستگی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 19-31]
 • استانداردهای ایمنی تحلیل وضعیت موجود ایمنی مجموعه‌های ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه پنج در مقایسه با وضعیت مطلوب [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 15-24]
 • استقامت عضلانی پاسخ هورمون‌های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 5-16]
 • اکسیژن مصرفی مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 18-25]
 • الگوی ایمنی تحلیل وضعیت موجود ایمنی مجموعه‌های ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه پنج در مقایسه با وضعیت مطلوب [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 15-24]
 • اماکن ورزشی تحلیل وضعیت موجود ایمنی مجموعه‌های ورزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه پنج در مقایسه با وضعیت مطلوب [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 15-24]
 • انعطاف‌پذیری تنه مقایسه دامنه حرکتی و ثبات تنه در مردان فعال و غیرفعال [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 59-76]
 • انقباضات ارادی مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-46]

ب

 • بتا آندورفین تأثیر تمرین هوازی در آب بر کیفیت زندگی و سطوح بتاآندورفین زنان باردار [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 43-53]
 • برگشت به حالت اولیه تأثیر روش‌های مختلف ریکاوری بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب بانوان رزمی کار [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 45-56]

پ

 • پرش عمودی مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-46]
 • پرورش اندام کار اثر هشت هفته تمرین با وزنه و مصرف مکمل ترکیبی (کربوهیدرات- پروتئین- کراتین) بر قدرت و ترکیب بدن مردان ورزشکار [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 77-88]
 • پسران تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 27-38]
 • پویایی اکسیژن مصرفی مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 18-25]

ت

 • ترکیب بدن اثر هشت هفته تمرین با وزنه و مصرف مکمل ترکیبی (کربوهیدرات- پروتئین- کراتین) بر قدرت و ترکیب بدن مردان ورزشکار [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 77-88]
 • تری‌گلیسرید بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 47-59]
 • تستوسترون تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]
 • تعادل ایستا اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]
 • تعادل ایستا وضعیت رشدی قابلیت‌های تعادل دانش آموزان نابینا، کم‌بینا و همتایان بینای آنها [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 71-79]
 • تعادل پویا تأثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی در مقطع ابتدائی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 5-13]
 • تعادل پویا وضعیت رشدی قابلیت‌های تعادل دانش آموزان نابینا، کم‌بینا و همتایان بینای آنها [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 71-79]
 • تمرینات ریتمیک تأثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی در مقطع ابتدائی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 5-13]
 • تمرینات مقاومتی تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران 18-16 ساله [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 37-47]
 • تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت تاثیر تمرینات تناوبی شدید کوتاه مدت(HIIT) بر توان هوازی بازیکنان تخبه فوتسال [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 89-101]
 • تمرین ثابت اثر تمرین متغیر و تعداد کوشش‌های تمرینی براکتساب، یادگیری و انتقال سرویس والیبال در کودکان [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 55-64]
 • تمرین در آب تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 27-38]
 • تمرین در آب تأثیر تمرین هوازی در آب بر کیفیت زندگی و سطوح بتاآندورفین زنان باردار [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 43-53]
 • تمرین عضلات دمی تأثیر تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد تهویه‌ای شناگران [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 25-33]
 • تمرین کششی تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-70]
 • تمرین متغیر اثر تمرین متغیر و تعداد کوشش‌های تمرینی براکتساب، یادگیری و انتقال سرویس والیبال در کودکان [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 55-64]
 • تمرین مقاومتی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]
 • تمرین هوازی تأثیر هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی- نورموباریک و شرایط طبیعی بر غلظت VEGF، سرم اریتروپویتین، VO2max و شاخص خستگی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 19-31]
 • تمرین هوازی تأثیر 12 هفته تمرین راه رفتن در آب بر مقاومت به انسولین و ویسفاتین سرم مردان دیابتی چاق [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 67-75]
 • تیم ملی مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 17-26]
 • توان بی‌هوازی اندام تحتانی مقایسه توان بی‌هوازی اندام تحتانی دانش‌آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 49-57]
 • توان هوازی تاثیر تمرینات تناوبی شدید کوتاه مدت(HIIT) بر توان هوازی بازیکنان تخبه فوتسال [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 89-101]

ث

 • ثبات مرکزی مقایسه دامنه حرکتی و ثبات تنه در مردان فعال و غیرفعال [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 59-76]

چ

 • چاقی تأثیر 12 هفته تمرین راه رفتن در آب بر مقاومت به انسولین و ویسفاتین سرم مردان دیابتی چاق [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 67-75]

د

 • دارو بررسی میزان شیوع مکمل‌های غذایی و دارویی در بین دانش‌آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، 1391) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 5-15]
 • دانش آموز بررسی میزان شیوع مکمل‌های غذایی و دارویی در بین دانش‌آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، 1391) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 5-15]
 • دانش آموزان وضعیت رشدی قابلیت‌های تعادل دانش آموزان نابینا، کم‌بینا و همتایان بینای آنها [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 71-79]
 • دانش تغذیه‌ای رابطۀ بین سطح فعالیت بدنی و دانش تغذیه‌ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 33-44]
 • دانشجویان رابطۀ بین سطح فعالیت بدنی و دانش تغذیه‌ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 33-44]
 • دانشجویان دختر تأثیر هشت هفته تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 5-18]
 • دبیران تربیت بدنی بررسی رابطه بین وجدان‌کاری و رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی نواحی هفت‌گانه مشهد [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 65-70]
 • دوی نرم تأثیر روش‌های مختلف ریکاوری بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب بانوان رزمی کار [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 45-56]

ر

 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی رابطه بین وجدان‌کاری و رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی نواحی هفت‌گانه مشهد [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 65-70]

ز

 • زعفران تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]
 • زمان بروز خستگی اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]
 • زنان باردار تأثیر تمرین هوازی در آب بر کیفیت زندگی و سطوح بتاآندورفین زنان باردار [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 43-53]
 • زنان میانسال تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-70]

س

 • سرطان سینه تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر نشانگر CA15-3، هورمون رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 87-96]
 • سطح فعالیت بدنی رابطۀ بین سطح فعالیت بدنی و دانش تغذیه‌ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 33-44]

ش

 • شاخص خستگی تأثیر هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی- نورموباریک و شرایط طبیعی بر غلظت VEGF، سرم اریتروپویتین، VO2max و شاخص خستگی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 19-31]
 • شاخص خستگی اثر مصرف مکمل کافئین بر شاخص خستگی و فشار خون در ورزشکاران هوازی و بی‌هوازی مرد [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 57-66]
 • شناگر بررسی میزان شیوع مکمل‌های غذایی و دارویی در بین دانش‌آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، 1391) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 5-15]
 • شناگر تأثیر تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد تهویه‌ای شناگران [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 25-33]

ع

 • عقب ماندگی ذهنی تأثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی در مقطع ابتدائی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 5-13]
 • عملکرد تهویه‌ای تأثیر تمرین عضلات تنفسی بر عملکرد تهویه‌ای شناگران [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 25-33]
 • عوامل خطرزای قلبی عروقی بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 47-59]

ف

 • فشار خون اثر مصرف مکمل کافئین بر شاخص خستگی و فشار خون در ورزشکاران هوازی و بی‌هوازی مرد [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 57-66]
 • فشار خون دیاستولی اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 71-80]
 • فشارخون سیستولی اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 71-80]
 • فعالیت بیشینه تأثیر روش‌های مختلف ریکاوری بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب بانوان رزمی کار [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 45-56]
 • فعالیت مقاومتی اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 71-80]
 • فلکشن زانو تأثیر تمرینات کششی بر میزان فلکشن زانو در زنان میانسال دارای آرتروز [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 61-70]
 • فوتسال مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 17-26]

ق

 • قدرت اثر هشت هفته تمرین با وزنه و مصرف مکمل ترکیبی (کربوهیدرات- پروتئین- کراتین) بر قدرت و ترکیب بدن مردان ورزشکار [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 77-88]

ک

 • کاتکولامین‌ها پاسخ هورمون‌های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 5-16]
 • کافئین پاسخ هورمون‌های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 5-16]
 • کافئین اثر مصرف مکمل کافئین بر شاخص خستگی و فشار خون در ورزشکاران هوازی و بی‌هوازی مرد [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 57-66]
 • کراتین پاسخ هورمون‌های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 5-16]
 • کراتین اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]
 • کشش ایستا تأثیر روش‌های مختلف ریکاوری بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب بانوان رزمی کار [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 45-56]
 • کیفیت زندگی تأثیر تمرین هوازی در آب بر کیفیت زندگی و سطوح بتاآندورفین زنان باردار [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 43-53]
 • کلسترول بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 47-59]
 • کلسترول تام تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران 18-16 ساله [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 37-47]
 • کم بینایی وضعیت رشدی قابلیت‌های تعادل دانش آموزان نابینا، کم‌بینا و همتایان بینای آنها [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 71-79]
 • کورتیزول اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]

گ

 • گرم کردن مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 18-25]

ل

 • لاکتات تأثیر روش‌های مختلف ریکاوری بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب بانوان رزمی کار [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 45-56]
 • لیپوپروتئین بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 47-59]
 • لیگ برتر مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 17-26]

م

 • محرومیت از خواب اثر حاد مصرف مکمل کراتین و محرومیت از خواب بر تعادل ایستا، زمان بروز خستگی و سطح کورتیزول سرم مردان جوان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 81-89]
 • محرومیت از خواب تأثیر24 ساعت محرومیت از خواب بر غلظت IgG سرم در دانشجویان تربیت بدنی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 35-41]
 • مقاومت به انسولین تأثیر 12 هفته تمرین راه رفتن در آب بر مقاومت به انسولین و ویسفاتین سرم مردان دیابتی چاق [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 67-75]
 • مکمل غذایی بررسی میزان شیوع مکمل‌های غذایی و دارویی در بین دانش‌آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد، 1391) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 5-15]
 • مکمل ورزشی اثر هشت هفته تمرین با وزنه و مصرف مکمل ترکیبی (کربوهیدرات- پروتئین- کراتین) بر قدرت و ترکیب بدن مردان ورزشکار [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 77-88]
 • مهارت حرکتی اثر تمرین متغیر و تعداد کوشش‌های تمرینی براکتساب، یادگیری و انتقال سرویس والیبال در کودکان [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 55-64]

ن

 • نابینایی وضعیت رشدی قابلیت‌های تعادل دانش آموزان نابینا، کم‌بینا و همتایان بینای آنها [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 71-79]
 • نیرومند سازی پس فعالی(PAP) مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-46]
 • نشانگر CA15-3 تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر نشانگر CA15-3، هورمون رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 87-96]

و

 • وجدان‌کاری بررسی رابطه بین وجدان‌کاری و رفتار شهروندی سازمانی در دبیران تربیت بدنی نواحی هفت‌گانه مشهد [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 65-70]
 • ورزش بیشینه مقایسه‌ی اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 18-25]
 • ورزش پرورش اندام مقایسه دامنه حرکتی و ثبات تنه در مردان فعال و غیرفعال [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 59-76]
 • ویژگی تمرین مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-46]
 • ویسفاتین تأثیر 12 هفته تمرین راه رفتن در آب بر مقاومت به انسولین و ویسفاتین سرم مردان دیابتی چاق [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 67-75]

ه

 • هایپوکسی نورموباریک تأثیر هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی- نورموباریک و شرایط طبیعی بر غلظت VEGF، سرم اریتروپویتین، VO2max و شاخص خستگی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 19-31]
 • هزینه اکسیژن میوکارد اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 71-80]
 • هورمون انسولین تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر نشانگر CA15-3، هورمون رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 87-96]
 • هورمون رشد تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح هورمون رشد پسران 9 تا 11 سال [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 27-38]
 • هورمون رشد تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر نشانگر CA15-3، هورمون رشد و انسولین زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 87-96]
 • هورمون لوتئینی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]
 • هورمون محرک جسم زرد تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش‌های صحرایی [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 77-86]

ی

 • یوگا تأثیر هشت هفته تمرینات یوگا بر آگاهی بدنی دانشجویان دختر [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 5-18]